"Манифест" на културния ориентатор

Над 8000 са търсещите закрила лица в България от началото на годината към настоящия момент, а от тях около 1000 са получили бежански и хуманитарен статут към края на семптември по данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Броят им лавинообразно нарасна в последните няколко месеца, което от своя страна ги превърна във водеща медийна и политическа тема на национално ниво. Фокусът обаче се измести към полюсите на страха, заплахата за националната сигурност, барикадирането на границата, ограждането и затварянето на търсещи закрила лица в центрове от затворен тип. Като че ли всичко останало, съпътстващо пребиваването на търсещите закрила лица и тези, които са получили статут в България, остана на заден план. Най-невидими останаха онези, които биха желали трайно да останат в страната ни, а също и онези, които вече пребиваваха в България от времето преди „голямата вълна”.

За тях е предвидена Национална програма за интеграция на бежанците в България, която включва курсове по български език и такива по професионално обучение. Една от стратегическите цели на ДАБ, заложена в Програмата, е създаване на условия за пълноценна реализация на получилите закрила в страната. Реално погледнато, обаче, Програмата е със силно ограничен капацитет относно броя участници на година: тя е разработена за 60 възрастни и 20 деца (съдейки по броя предвидени учебни материали). През 2014 г. предстои разработването на нова програма, която, както силно се надяваме, ще вземе предвид нуждите на „невидимите” бежанци в България.

В крайна сметка бежанците вече са тук и е нереално да смятаме, че всички ще си тръгнат. Те не са номади, каквото разбиране добива популярност с оглед на условията и начина, по който тези хора живеят в момента. Напротив, и те имат нужда да се установят в нов дом. Ние не се питаме кой и защо ще тръгне. За нас е важно, че те са тук и са част от нашето общество. И ни се иска да са по-видими и включени в неговата тъкан, а не да остават някъде в символната му периферия. Отвъд демографските и икономически аспекти, които често се изтъкват като положителни елементи от усядането на така наречената „бежанска вълна” в България, ние смятаме, че многообразието от култури, гледни точки и интерпретации на заобикалящата ни среда обогатяват тази среда смислово и съдържателно.

Давайки си ясна представа за предстоящите нужди на бежанците в България, в началото на 2013 г. Културна фондация А25 се зае с нелеката задача да разработи програма по културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица. Програмата предвижда включване на бежанци и търсещи закрила лица в разнообразни дейности като посещение на театър, кино прожекции, музеи, литературно четене, обиколка на София и други, чрез които ние целим да работим за социална справедливост, в която всеки има равен достъп до културни блага. Убедени сме, че доброто познаване на обкръжаващата среда и практиките, които позволяват успешно функциониране в нея, ще допринесат за изграждането на капацитет за действие у бежанците и търсещите закрила и по-този начин за една по-ефективна демокрация и гражданско общество. Ние гледаме на бежанците и търсещите закрила не като на жертви, а като на ресурс за приемащата страна – икономически, но и социален и се стремим да създадем двупосочна адекватност: от страна на бежанците и търсещите закрила и от страна на приемащото общество.

За целите на тази двупосочна адекватност, толкова необходима ни в този критичен момент от двустранните отношения между приемащото общество и бежанците, ние създадохме този блог, където ще разказваме за преживяванията ни по време на събитията и за впечатленията ни от хората, с които работим и които ни помагат да сме им от полза. Ще публикуваме и гледните точки на участниците в събитията, все хора с богат личен и житейски опит, които биха желали да бъдат чути и думите им да хвърлят мост към непознатото, за да го доближат. Чрез блога ще се опитваме да градим близост в различието и еднаквостта, а не да се разделяме по етнически, религиозен, политически и всякакъв друг признак: социални категории, полезни в теорията, но по-скоро вредни в ежедневното ни общуване. Нека да градим своите категории в движение и в диалог тук и сега.

Останете на борда с нас,

Кремена,
Ина и
Емилия


Read a summary of this article in English here.


اضغط هنا  لتقرأ ملخص هذه المقالة بالعربية
خلاصه این مقاله را می توانید اینجا بخوانید

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation