مصاحبه کوتاه با خانم گِرگانا دیمیتْرُوا

به توجه شما بخش جدید این بلُگ را ، <مصاحبه کوتاه>، می نماییم. در آن می توانید با مهمانان دوره برای راهنمایی فرهنگی آشنا شوید. این بخش مهمانان می باشد که در آن آنها دیدگاه های  ،  خود ، تحیر و الهام خود و پیغام هایی که برای شما ، خوانندگان ما و پناهجویان در بلغارستان، دارند ، در میان بگذارند

مصاحبه کوتاه با خانم گِرگانا دیمیتْرُوا که سازمان دهنده اُساییک <سی و شش میمون> است


یک – می تونین خود را بطور کوتاه معرفی کنین؟
گرگانا، کارگردان و مترجم ، از سازمان مخصوص هنر معاصر <سی و شش میمون> هستم

دو - سابقه شما وابسته به پناهندگان و پناهجویان تا بحال چی بوده است؟
در خارجی زندگی کرده ام و انجا مهاجران و پناهجویان سابقی که دیگر بطور رسمی پناهنده شده بودند، دیده ام. حرفه دیگه ای ندارم

سه - آیا از دیدار با شرکتکنندگان انتظارات خاصی داشتید؟ واگر <بله> چه انتظاراتی بودند؟
نداشتام و نمی خواستم داشته باشم تا شخصیت های مختلفشان را بطور واضح ببینم. حدس می زدم که وضعیتشان قدری آسان نیست

چهار – آیا در طی دیدار از چیزی تعجب شدید ، چیزی بود که توجهتان را جلب کرد و  تو دلتان نشست؟
ارزویشان برای شرکت، برای انجام دادن کاری همچنین چیز بود. چنین که تغلیظ شده بود ، واضح بود و قوی کاش که نتیجه فعالیت قطع شده از بیرون. همچنین حاضر بودنشان برای گفتگو کردن و زندگیشان

پنج – آیا چیزی دیگه ای، بخشی از این موضوع، هست که می خواهید به شرکتکنندگان، برگزارکنندگان و خوانندگان این بلگ بگویید؟

ادمی در چنین وضعیت نیاز فوق العاده به ادغام اجتماعی دارند. به نظر من همراه کردن آنها برای مدت بیشتر طولانی خیلی مفید برای هر دو طرف می باشد. و خیلی خوشحالم که شما این کار را بر عهده گرفتید. و همچنان متشکرم که با این که برای مدت کوتاهی بود، با این مردم دیدار داشتم

***

ما نیز از خانم گرگانا سپسگزاریم که دعوت ما را برای آمدن به عنوان مهمان به جلسه مخصوص تئاتر در بلغارستان، قبول کردНяма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation