ابراز راهنمایی فرهنگی


عداد پناهجویان درطی ماه های آخیر در بلغارستان بطور شکل گیری بهمن افزایش یافت. در حال حاضر پناهجویان بیشتر از ۸۰۰۰ نفر هستند و ۱۰۰۰ نفر از آنها مقام پناهنده دارند.در نتیجه ، این موضوع اهمیت بزرگی در فضا های سیاسی و رسانه ای پیدا کرد. ولی مرکز توجه به قطب های ترس و خطر بر امنیت ملی جلب شد.  کسانی که میل دارند در کشور ما بمانند و هم آنهایی که قبل از موج فعالی تا به حال در بلغارستان زندگی می کردند  مردم بیشتر نامرئی شده اند. بلاخره پناهجویان اکنون اینجا قرار دارند و فکر کردن که همه آنها دیار ما را ترک خواهند کرد ، واهی است. انها کبیله هایی نیستند که کوچ می کنند(چنین تصوری شهرت یافته است). ما از خود نمی پرسیم چه کسی و چرا بلغارستان را ترک خواهد کرد. برای ما مهم است که آنها اینجاند و بخشی از جامعه ما هستند.و می خواستیم که به جای ماندن در اطراف رمزی آن بیشتر نمایان و مشمول مایه آن باشند

با در نظر گرفتن نیازهای پیش آیند پناهجویان در بلغارستان در اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی انجمن فرهنگی آ ۲۵ مسئولیت تشکیل برنامه برای راهنمایی فرهنگی مخصوص پناهندگان و پناهجویان را بر عهده گرفت. برنامه شامل شرکت کردن در فعالیت های گوناگون  از نظر بازدید از تئاتر ، موزه ها، تماشای فیلم ها، خواندن متون ادبی ، گردش در شهر صوفیا و غیره است. ما اعتقاد داریم که شناخت خوبی محیط و فعالیت هایی که با کمک آن می توان در این محیط موفقانه به سر برد، در جا دادن گنجایش فعالیت برای پناهندگان  و پناهجویان و هم اینطور در  درست کردن دمکراسی بیشتر مؤثر و جامعه مدنی نقش مهمی دارد. برای ما پناهندگان نه تنها منابع اقتصادی اند بلکه نیز منابع اجتماعی می باشند و می خواهیم که مبتکران رفتار مناسب هر دو طرفین باشیم : طرف پناهندگان و پناهجویان و طرف جامعه مهماندار

 برای اهداف پروژه ما این صفحه اینترنتی(بلُگ) را درست کردیم. از طریق آن سعی می کنیم بین مشابهات داشتن و دگرگون بودن نزدیکی  بسازیم و نه جدا ساختن به دلایل نژادی ،‌مذهبی ،‌ سیاسی و غیره: خصوصیات ذکر رده های اجتماعی می باشند که در بخش نظریه ارزش دارند ولی در روابط مردم بیشتر سختی ها ایجاد می کنند. بیایید رده ها و روابط خود را در حال حرکت و از 
طریق گفت و گو در جای و حال حاضر بسازیم

به امید دیدار!
كريمينا وإينا وإيميليا

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation