راه به میهن جدید

 إيميليا براتانوفا

 مدتی ست که تیم انجمن فرهنگی آ ۲۵ مسئله تغییر کردن محیط نا آشنا بلغارستان به وطن جدید پناهندگان و پناهجویان را بر عهده گرفته است. به قول اقای انآیت الله اکبری از رمان اقای فابیؤ جدا «در دریا تمساح هست» معنی وطن جدید «جایی که باهم رفتار خوبی دارند، که خود این امر احساس در خانه بودن می دهد» است


با هدف تعریف برنامه ما که تازگی به اجرا می رسد ، روز ها هفتم و هشتم اکتبر تیم ما به آژانس ملی پناهجویان (کامپ) رفت و آنجا دیدار با حدود ۲۰ پناهندگان و پناهجویان (که در برنامه ملی ادغام شرکت می کنند) داشت. با هم آشنا شدیم و بسیار چیزها از یک دیگر یاد گرفتیم. مثلا که ما پیش پناهجویان برای کمک به آنها از مقام داناها و توانا ها  نمی رویم ولی می خواهیم فضایی درست کنیم که در  آن با هم زندگی کنیم و بتوانیم با محیط دور ما آشنا شویم. موضوع دیدار آینده ما  دیوارنگاری و انیماتیون خواهد بود. آن بخشی از برنامه ای ست که نه تنها شامل یک فعالیت جالب می باشد ولی سحنه گفتگو ، مخابره، و احترام مشترک است

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation