کجاست بلغاریا؟

إيميليا براتانوفا

به هدف که تشریح بدهیم معنی دقیق کلمه (بلغاریا) به تاریخ 11 جنوری سال 2014 درتالاری که ازطرف صلیب سرخ بلغاریا در اختیار ما قرار داده شده بود ، بخش سوم واقع پراگرام گرایش کلتوری مهاجرین و پناهجویان تحت نام-نماد <چه‌طور بفهمیم که در بلغاریا هستیم> ، برگزار شد. این پدیده برای شرکت‌کنندگان خیلی علاقمند بود و در آن 25نفر پناهنده و پناهجو از 6 کشور جهان اشتراک داشتند: سوریه، عراق، افغانستان، ایران، پاکستان و هندوستان.


در اغاز ملاقات معلومات تخنیکی و تاریخی در مورد بلغاریا، موقعیت جغرافیایی، نفوس، مشخصات اساسی اقتصادی وابسته به ارزشهای زندگی در این کشور و همچنان کمی در مورد تاریخ بلغاریا  ارایه شد. نقطه تمرکز ما در باره این معلومات  بر تاریخ کهن و اشتراک کننده‌ کشورها گذاشتیم، مثالا: فرضیه جالب تاریخی و جغرافیایی در مورد اصل اقوام بلغاریای قدیم در سرزمین فعلی کشور افغانستان،  مشتراکات سابقه ترک عثمانی با عراق و سوریه فعلی، زندگی در رژیم های دکتاتوری و روابط بین کشور هایمان قبل از سال 1989.

بعدا قصه های جالب در مورد جشن های مشهور و تماشایی بلغاری مانند مراسم رقص <خُرُ یخ زده> در روز ایوانوف، فستیوال نقاب پوشی، بی‌بی مارچ، عید پاک(رستاخیز عیسی مسیح) و کرسماس(تولد عیسی مسیح) و غیره . خصوصیت جشن های بلغاری به اندازه کم و بیش آمیختن تاریخ و مراسم و عقاید مسیحی با رسم و رسوم  پیش از مسیحیت  که تمام آنها انعکاس دهنده معرفت از تجلیل جشن ها و مراسم امروزی هستند. بی نهایت مورد جلب توجه مشترکین قرار گرفت و آنها علاقمندی زیاد از خود نشان داده و خواستند که بدانند در جشن ماسک‌پوشی ارتباط و علایم مذهبی وجود دارد و یا خیر. تعجب‌آور بود برای ایشان که در بلغاریا و بعضی سمت های دیگری اروپا روزهای مشخص به نام ها اختصاص داده و جشن میگیرند  ،که بابا کریسمس(نوئل) از نیکولای مقدس منشی است، که شب کریسمس در نان پول خورد می گذاریم و سایر رسوم و عنعنات ناآشنای دیگر

بعد از صرف طعام ویژه که در ارتباط شب تولد مسیح از طرف گروپ ما تهیه و ترتیب یافته بود، جالب ترین بخش روز اغاز یافت. وارثین کلتور های بلغایا و سوریه محققین ورزیده در بررسی سیاسی وابسته به سوریه و خاور میانه و امور مهاجرین و پناهجویان، کمک های بشر دوستانه، مهمانان ویژه ما اقای روسلان و خانم صبرینه ترد بودند، ایشان در مورد روابط اجتماعی از جامعه بلغاریا قصه های جالب داشتند.  صبرینه مراسم و سنت‌های نو و قدیم مربوط به عروسی و ولادت نو زادان در بلغایا را تعریف کرد و احصایه دقیق ارایه کردند که 50% در آن آماده است که ازدواج ها در سال 2012 به طلاق انجامیده است (اطلاعات از اینستیتو ملی آمار). و همچنان در همین سال از هفتاد هزار نوزاد، چهل هزار آن اطفال زناکارانه(خارج از ازدواج) بوده اند. این معلومات خیلی تکان  دهنده بود برای بخش اعظم از اشتراک کنندگان که در کشور های ایشان طلاق ها بسیار کم و نوزادان زناکارانه مطلب تابو(حرام) است. این معلومات ها خیلی مفید واقع شد برای اشتراک کنندگان چون  اگاهی حاصل کردند از طرز زندگی در کشور بلغاریا.ب


در اخیر این روز پر از معلومات جدید و جالب اقای روسلان از حالت سیاسی کشورش معلومات ارایه کرد که به دلیل آمدن مهاجرین،‌ کمبود ظرفیت و آمادگی از طرف ادارات دولتی در مورد مهاجرین، کمبود معلومات در جامعه در ارتباط با زندگی و سرنوشت پناهجویان که بیرون از احصایه دقیق می ماند، بروز شد. وی علاوه کرد که بنام مخالفت ها در سوریه کمتر مردم علاقه نمی گردند به تضادی در افغانستان، عراق و تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی که هنوز ادامه می یابند. برای تسکین تصویر سیاه عام وی اضافه کرد که با وجود بلاغت ناسیونالیستی که با بی خبر بودن مردم بازی می کند، گروه بزرگی از مردمیکه به شکل داوطلبانه و رضاکارانه برای مهاجرین و پناهجویان کمک میرسانند، نیز هست.

بعد از تبادله افکار و ادرس با مهمانان ویژه، شرکت‌کنندگان، هیجان‌زده،  ختمروز با دیدن تیاتر (شوپرک شب) در تیاتر ایوان وازوف گذراندند. می توانید بیشتر در باره نمایش تئاتر اینجا بخوانید. 

بیشتر اکسها از این فعالیت اینجا در دسترس شما هستند

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation