مصاحبه ویژه با صبرینه و روسلان ترد

مهمانان ویژه بعدی ما صبرینه و روسلان ترد هستند. ایشان موافق شدند که مشوره های اررشمند خود را درارتباط به پناه جویان و اشخاص نیازمند در ارتباط به روابط اجتماعی طرز زندگی در بلغاریا رسوم و عنعنات بلغاریای ارایه نمایند. ایشان بعد ازملاقات با اشتراک کنندگان چنین بیان (چگونه فهمیدکه در بلغاریا هستم؟.) 

مصاحبه ویژه با صبرینه ترد داوطلب کردند کمک بشر دوستانه به پناهجویان در بلغاریا


1.  میشود خودرا مختصرا معرفی نمایید؟
اسم من صبرینه ترد است در فاکولته تاریخ دانشگاه صوفیه مشغول ماستری خویش هستم همکاری داوطلبانه دارم با کسانیکه کمکهای طبی نیاز دارند البته با طفل های تا به سه ساله و پناهجویان که در اقامتگاه شهر صوفیه اقامت دارند

2. دست آورد شما تا کنون با پناه جویان و کمک طلبان چه بوده است؟
به مثاله یک مدیر در صفحه فیسبوک ( کمک به پناه جویان و کمک طلبان در بلغاریا) یکجا با تعداد دیگری داوطلبان در قسمت جمع آوری، دسته بندی و تقسیم هدایا و کمک ها به اقامت‌گاه های پناه جویان درشهر صوفیه و همچنان در عرصه های مختلف که مفید واقع شوم کمک میکنم. برعلااوه درطرح های کاریتاس صوفیه و سی بی ایس برای تدریس لسان بلغاریای و انگلیسی به اطفال پناه جویان در اقامتگاه اوفچی کوپل سهم گرفتم 

3. انتظار قبلیتان از ملاقات با اشتراک کنندگان چه بوده است، اگر است بفرمایید چه خواهد بود؟
انتظار داشتم که خیلی مشکل خواهد بود که تعداد کثیر را سازماندهی کرد وجوابگوی علاقمندی‌شان شد. مگر خلاف توقع همه چیز بسیار خوب و منظم بود.

 4. چیزی بوده که شما را متعجب کرده باشد و یا کدام خاطری قوی از ملاقات برای شما مانده باشد؟
به کمال میل باید گفت که بسیار خاطری خوش دارم که چطور همه چیز بسیار آسان و وجه حسن پیشرفت و تمام ما جالب بود. موضوعاتی را صحبت کردیم خیلی مفید بود و جر و بحث جالب بود. با یک احساس عالی بر گشتم.

5.  ایا میخواهید چیزی علااوه نمایید در مورد اشتراک کنندگان، سازماندهندگان و مطالعه کنندگان ویبلاگ؟
موفقیت های مزید و پیروزی به سازماندهندگان ارزومندم. امیدوارم که همیشه بدین منوال به مردمانی که معتاج کمک اند ادامه دهند. و به تمام خونندگان ارزو دارم که رویه شما را الگو قرار داده و کمک رسانند. قسمی که در یک آهنگ مشهور آمده است (خدایا بعد از یک مخلوق خوب حد حقل یکی دیگری هم)

***

 مصاحبه ويژه با روسلان ترد ، اساس‌گذار انجمن كلتور عرب و بنيان گذار خيريه انتي در

1.  ميشود خود را مختصرا معرفي نماييد؟
اسم من روسلان ترد است از همه مقدمه‌تر مصروف توضعات (تفسیرات) سياسي شرق ميانه و سياست بين المللي هستم. از خود يك انجمن خيريه دارم كه در سال 2009 به همكاري همكارانم از ناپو انجمن كلتور عرب را تاسيس كردم. كه از تين طريق كلتور عرب را به جامعه بلغاريا معرفي مينماييم. در دانشگاه جديد بلغاريا ،پوهنترن صوفيه و انستوتيت ديپلوماسي بلغاريا در ارتباط به عنعنات و كلتور گوناگون عرب و واقعيت هاي سياسي در شرق ميانه درس ميدادم

2. دست اورد هاي شما تا كنون با پناهجويان و كمك طلبان چه بوده است؟
تا اكنون از اقامت هاي پناهجويان سرفا در سوريه و لبنان ديدن نمدم. جاي كه اضافه تر از پناهجويان فلسطيني حرف زده ميشود كه در حدود ده سال قبل به وجود امدده است يعني از جنگ ها با اسراييل بين سال هاي ۱۹۴۸،۱۹۶۷ و ۱۹۷۳. تا آن زمان به اين واقعت ها پي نبرده بودند. چيز هاي كه حلا در بحران سوريه مشاهده ميكنيم. در سال 2012 به چشم هاي خود مشاهده كردم عواقب جنگ داخلي در سوريه را در بيروت . اطفال و زنان در پايتخت لبنان يعني بيروت گدايي ميكردند تعداد كثير آنها به جز از لباس چيزي ديگري نداشتند

3.  انتظار قبلي تان از اشتراك كنندگان چه است, اگر است بفرماييد؟
زماني كه ملاقات با همچو مردمان صورت ميگيرد هميشه توقعات زياد است سوال به وجود مييايد كه اينها كي ها هستند از كجا آمدند چه تازيخي دارند. واضح است كه خيلي مشكل تا همه اين ها را فهميد, زمان كفايت نميكند, بسياري انها تحت تاثير ميروند نميتوانند جواب ارايه نمايند. به هر حال انتظارم خيلي خوش بينانه بود با ديدن انها را دريافتم كه با يك مورال قوي, مردمان قاطع و مبتكر خوش بين به اينده با وصف مشكلات هاي زندگي. از آنها درس خوب گرفتم هميشه بعد از ملاقات با اين بيجا شدگان مياموزم كه چشم هاي شان, چهره هاي شان, طرز تفكر شان تماما متفاوت است با مردمانيكه در صلح و صفا زندگي دارند و اين غربت را در سر ندارند

4. چيزي بوده كه شما را متعجب ساخته باشد و يا خاطري قوي از ملاقات ها براي شمامانده باشد؟
قسميكه قبلا ياداور شدم هميشه بعد از ملاقات با همچو كسان يك چيز در خاطر انسان ميماند كه به ساعت ها از فكر ادم دور نميشود . از خود ميپرسد كه كه چطور اينها قوت ميابند و بدين منوال به پيش ادامه ميدهند. هميشه ما از زندگي خود راضي نيستم اما زمانيكه با همچو مسايل بر ميخوريم بسياري از خواهشات ما از بين رفته جاي اش را ترحم ميگيرد

 5. ميخواهيد چيزي علاوه كنيد در مورد اشتراك كنندگان, سازماندهندگان و خوانندگان ويبلاگ؟
در مورد سازماندهندگان بايد گفت كه خيلي عالي هستند. همه رفقايم اند و كار هاي را كه انجام ميدهند خيلي قدر ميكنم در مورد طرح و نظر انها بايد گفت كه به همين روحيه ادامه دهند زيرا يگانه از طريق اشنايي و جمع اوري معلومات ميتوان راه پيشرفت به حل مشكلات ها را دريافت. شرايط كشور براي ما امكانات ميدهد كه در فضاي ازاد طرح هاي مثبت براي حل همچو مسايل داشته باشيم. يك بار ديگر از همه شما سپاسگذارم. براي خوانندگان ميخواهم بگويم فقط اينكه هميشه سوال كنند كه چرا هر معلومات را معتبر قبول نكنند خود را غني سازند مطالعه كنند علاقمندي نشان دهند از خود و جامعه سوال كنند كه به همه ي اين ها ضرورت است 

***

از صبرینه و روسلان برای شرکت ایشان در برنامه راهنمایی مخصوص پناهندگان و پناهجویان ،‌سپسگزاریم و آرزومندیم که در حوزه کارشان موفق باشند!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation