مصاحبه کوتاه با اقای زْدْراوکو گْریگُرٍُو و اقای آنْگِل حاجییسْکی


 با فعالیت بعدی برنامه برای راهنمایی فرهنگی پناهندگان و پناهجویان از ماه فوریه استقبال می کنیم. این بار آن به سینما اختصص شده بود و  اقای زْدْراوکو گْریگُرٍُو و اقای آنْگِل حاجییسْکی ، شناخته شده به اسمهای آنگِل و زْدْراوگو از سازمان <پُزُر> ، مهمانان ما بودند. در مصاحبه کوتاه که در زیر می آید می توانید بخوانید چطور به نظر مهمانان ما روز دیدار ما گذشت، چه چیزهایی یادشان می ماند و چه چیزهایی می خواهند دوباره صورت گیرند


1. می توانید بطور کوتاه خود را معرفی کنید؟
زدراوکو گریگُرُو و آنگِل حاجییسکی ، برگزارکنندگان جشنواره سینمایی صوفیا مِنار. از شش سال سعی می کنیم سینمای دگرگون را در پایتخت و  نیز در شهرهای بزرگ معرفی کنیم. هر سال تعداد تماشاگران بیشتر می شود و این امر به ما بیشتر قدرت می دهد تا در این طرف کوشش کنیم

2. تجربه شما تا به حال با پناهندگان و پناهجویان چیست؟
سال دومیست که ورود به جشنواره برای پناهندگان باز است. با کمال میل دوباره می توانیم فیلمهایی که بخشی از برنامه ما هستند ، به کامپهای پناهجویان تحویل بدهیم. می بینیم که مردم این امکان را آرزشمند می دانند و با علاقه می آیند فیلمها را ببینند

3. آیا از دیدار با شرکتکنندگان انتظارات داشتید؟ وگر <بله> - چه انتظاراتی بودند؟ 
خوشحال شدیم که دیدار ما به طور گفتگو گذشت و پناهجویان نیز در گفتگو شرکت کردند. در آغاز فکر می کردیم که تنها به 
حرفهای ما گوش خواهند کرد ولی از اینکه شروع کردیم با هم صحبت کنیم خیلی خوشمان آمد

4. آیا در طی دیدار چیزی بود که بشدت توجهتان را جلب کرد و یا از آن متعجب شدید؟ آیا چیزی بود که آن را برای خود بردهاید؟
خیلی خوشحال شدیم که بعد از فهمیدن که ما به منطقه ایشان بوده‌ایم همه هیجانزده شدند و شروع کردند سؤال کنند که دقیقاً کجا بودیم و آیا خوشمان آمد ... و اصرار کردند به جاهایی که نرفتهام برویم. ما قول دادیم این اشتباه را اصلاح کنیم و بزودی آماده می شویم از جاهایی که نبودیم بازدید کنیم. به دلیل اینکه با فرهنگشان آشنایی داریم ارتباط ساختن با ایشان آسانتر است. هدف جشنواره آشنا ساختن بیشتر بلغاریان با سنتهای منطقه است  و از محدودیتی که هنوز وجود دارند عبور کنیم

5. می خواهید جیزی دیگهای وابسته به این موضوع ، بگوییدبه شرکتکنندگان،سازماندهندگان، خوانندگان بلوگ رو کننین؟
به برگزار کردن مخابرات ادامه بدهند، به مذاکره کردن ادامه بدهند، مبادله فرهنگی به پایان نرسد و بلغاریان با فرهنگ و سنت منطقهای که از آن پناهجویان می آیند، آشنا شوند و آنوقت آسانتر آنها 
را قبول می کنند

***

دوباره نه تنها به دلیل مفید بودن برای برنامه راهنمایی فرهنگی ولی نیز به دلیل منفعتشان در ربطه فرهنگی بین بلغارستان ،کشوارهای خاور میانه و شمال آفریقا،  از آقایان آنگل و زدراوکو سپسگزاریم. در هر حوزه و از هر لحاض قدمتان سابک باشد و در برگزار کردن جشنواره‌های آینده و مشهور کردن فرهنگهای هنوز ناآشنا در بلغارستان موفق باشید

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation