نویسنده جادوگر – خواننده پناهجو

إيميليا براتانوفا

روز دوم مارس یکی از دنجترین جاهای مخصوص خواندن در شهر صوفیا «هت سپت بووکس اِند ارت» (مرکز کتب و هنر) مهماندار واقعه ادبیاتی متعلق برنامه برای راهنمایی فرهنگی مخصوص پناهندگان و پناهجویان بود که در آن بیست نفر پناهنده و پناهجو از شش کشوار حضور داشتند: صوریه، عراق، افغانستان، فلسطین، ایران و سومالی. برای ۴ ساعت جهان نثر مدرن بلغاری و رفت و آمد ادبیات ترجمه شده در میان بلغارستان و شرق نزدیک آنها را فرو برد. نویسنده و شاعر، اقای استفان ایوانو و بهترین مترجمان از زبان عربی(و نه تنها) به زبان بلغاری، اقای عزیز تاش و خانم مایا تسنوا مهمانان ویژه این واقعه  بودند.


استفان دیدار را با خواندن سه تا از شعرهای خود، ترجمه شده به عربی از مایا و عزیز، افتتاح کرد. او شعرهای«واژههای نوشته شده از طریق ۱۱۲ نفر» در طی نمایشی در تئاتر «سفوماتو»، «مال تو» و «تکالیف روزانه» را معرفی کرد که در خود موضوعات جاودانه سعادت، عشق و مرگ را فراهم می آورند. و بعد از آن جلوی حاضران  یک بازی-چالش  بر پا کرد. صفحه کاغذی گرفت و گفت: «روی هر دو طرف این ورقه واژه‌‌ای بنویسید که برایتان به کامی و بدبختی وابسته باشد. می بینین ورقه چقدر نازک است؟ حدی بین شادی و ناکامی همینقدر نازک است و شاید شما این را بهتر از من بدانید».

بعدا معرفی ادبیات معاصر بلغاری همراه با توصیههای مفید موضوعات و آثار در پی آمد. آثار گئورگی گسپودینو و آلک پوپو تذکر شدند: نویسنده‌‌های معروف مدرن که عصر گذر مقطع را (از جامعه کمونیست به جامعه دمکراتیک) منعکس می کنند، امری که این عصر در ناحیههای جغرافیایی زیاد شنیده شده است آثارشان را مفهوم می سازد و بنا بر این در کشورهای اروپایی (و عربی) ترجمه شدند.

             

شرکتکنندگان علاقهمند بودند بدانند چه کتابهایی از زبان عربی به زبان بلغاری ترجمه شدهاند. و اینجا مایا و عزیز حرف را گرفتند. مناظره‌ای در مورد آثار ادبیات عربی ترجمه شده در بلغارستان شکل گرفت. غرار* از صوریه از مایا خواهش خاصی داشت که شعر «باران» شاعر بدر شاکر السیاب را ترجمه شده به بلغاری به او بفرستد. و برای آخر مریم، دختر جوانی از صوریه انشایی که خودش نوشته بود در مورد یکی از محبوبترین شعرهاش را خواند که از شعری اختصاص شده به پدرش تعقیب شد. ما که متبحر رازهای زبان عربی نیستیم، می توانستیم تنها از طریق واکنش آن‌هایی که آن را درک می‌کنند 
نتیجه‌ای بگیریم – آن‌ها ساکت ماندند.

در پایان استفان با کمک ترجمه  همزمان مایا، شعر «کلامات نوشته شده (زودتر همین روز) از طریق ۲۲ پناهنده» را خواند.

بیشتر اکسها از این فعالیت اینجا در دسترس شما هستند

اسمهای شرکت کنندگان به دلیل امنیت آنها تغییر شده اند

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation