مصاحبه ویژه با اقای استفن ایوانوف

در میان توده های کتابهای سنگین ، معاصر و کلاسیک، بلغاری و خارجی ، آشنا و دگرگون ، پنجمین فعالیت از دوره برای راهنمایی فرهنگی مخصوص پناهجویان و پناهندگان صورت گرفت. مهمان ویژه ما ، شاعر و نویسنده استفن ایوانو ، شرکت‌کنندگان را وارد جهان ادبیات بلغاری راهنمایی کرد که از لحاظ مضمون و موضوعات به آنها نزدیک است ولی در عین حال از لحاظ زبان انقدر دور می باشد. متخصصان متعال در  ترجمه از زبان عربی،‌ اقای عزیز تاش و خانم مایا تسِنُوا به وی کمک کردند تا به محل مشترک دو فرهنگ - محلی و خارجی برسند.


1. میشود خود را مختصرا معرفی کنید؟
 سرو کار من با نوشتن است. زیاد کتابهای شعری من به چاپ رسیده است. همچنان بحیث ژورنالیست ایفای وظیفه مینمایم . در رشته هنرهای زیبا دوکتورای خویشرا اخذ نموده ام

2. تا اکنون با پناهجویان سروکار داشته اید.یا خیر؟
 بلی با بعضی ازکمک‌کنندگان شرکت ورزیده‌ام. شخصا کمک کرده‌ام خیرات داده ام وبا سازمان های کمک رسانان به پناهجویان همکاری داشته ام برعلااوه با تعداد ازرفقایم نان و لباس به اقامتگاه‌های مهاجرین برده‌ام

3. شما کدام انتظاری از ملااقاتتان با پناهجویان داشته‌اید ویا خیر؟ اگر داشته اید چه بوده است؟ 

تشویش داشتم که انها را با قصه های خود با زبان ادبی و دور از گپ های روزمره ایشان خسته نسازم و باعث ضیاع وقتشان نشوم و فکر میکردم که خیلی برایم مشکل خواهد بود. مگر بسیار خوب وخوشایند بود وقت خیلی زود تیر شد.از علاقه‌مندی آنها و سوالاتشان نهایت خورسند شدم

4. کدام چیز شما را غافلگیر کردو چه چیز از این گونه محفل به شما یادگار میماند؟
 برگشتم با شعریکه کلمه به کلمه از حرف های آنها گرفته و سرودم از کلماتیکه در یکطرف ورق و دیگر طرف ورق چیز های خیلی زیبا نوشته بودند و همیشه تا بسیار دیر ها به کلمات زیبای آنها نگاه میکردم

5. میخواهیدکه چیزی بگوید برای اشتراکنندگان، سازماندهندگان و مطالعه‌کنندگان
ویبلاک؟ 
میخواهم بگویم که درک کردم همان روز های غم‌ و درد های آنها را خود را غم شریک آنها احساس کردم که خیلی مهم است. و باید به دیگر مردمان آموزش داده شود که کاری نکنند که از مردم عادی پناهنده جور شود. با پناهجویان و بیحاشده‌گان مانند مردم عادی رویه و برخورد صورت گیرد. ممکن است که مردم همدرد باشند که البته کاری بسیار نیک و آسان است. تشکر میکنم از محترمان.
***

از استفن عزیز و خانم مایا برای فضای فراموشنکردنی که روز یکشنبه با صحبت و دانای خود ایجاد کردند ، خیلی سپسگزاریم. می توانید شعری که استفن در طی گزارش فعالیت از طریق <کلمات نوشته شده> سرود ،‌در مقاله اختصص شده به این فعالیت بخوانید

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation