مصاحبه کوتاه با اقای گئورگی پنایوتُو

آخرین فعالیت از برنامه برای راهنمایی فرهنگی مخصوص پناهندگان و پناهجویان مرا با مرد خوشبین و دارای انرژی گران، رقصکننده و طراح رقص، اقای گئورگی پنایُتُو آشنا کرد. او نیرو عملده فعالیت اختصص شده به موسیقی و رقص بود که انسان از ملت‌های گوناگون در یک خُرُ جمع کرد. اینجا یادداشت وی  از این روز چندفرهنگی جالب را می خوانید.


1. میشود خود را مختصرا معرفی کنید؟ 
اسم من گئورگی پنایُتُو است و حدود ۱۵سال است که سروکارم رقص‌های ملی‌اند. به بچه‌ها و بزرگان تدریس می کنم و برای خارجیانی که علاقه به سنت ما دارند ،‌فعالیت‌ها برگزار می کنم.

2. تا اکنون با پناهجویان سروکار داشته اید.یا خیر؟
تابه‌حال ربطه‌ای با پناهندگان و پناهجویان نداشته‌ام.

3. شما کدام انتظاری از ملااقاتتان با پناهجویان داشته‌اید ویا خیر؟ اگر داشته اید چه بوده است؟
انتظار داشتم که در حرکات، در رقص و موسیقی مشابهات پیدا شوند. و همینطور پیش آمد. دیدم که زیاد چیزهای مشترک در موسیقی و رقص داریم. از اینکه چند تا رقص جدید از فرهنگهای گوناگون آموختم ،‌خیلی خوشم آمد.

4. کدام چیز شما را غافلگیر کردو چه چیز از این گونه محفل به شما یادگار میماند؟
برایم جالب بود که بیشتر مردها می رقصند و زنان انقدر فعال در شرکت نیستند. در بلغارستان بر عکس است – زنان بیشتر از مردان می رقصند.

5. میخواهیدکه چیزی بگوید برای اشتراکنندگان، سازماندهندگان و مطالعه‌کنندگان
ویبلاک؟
می خواهم از برگزارکنندگان و از شرکتکنندگان سپسگزارم برای اینکه رافتار ما خیلی دوستانه و خوشبرخورد بود و فعالیت عالی با موسیقی و رقصهای ملت‌ها شد. هر روز پیدا می شود چه‌قدر نزدیکتریم و چه بیشتر مشابهات داریم... 

***

اغلب بعد از اینکه در طی فعالیت‌ها با یک دیگر آشنا می شویم ، در آخر به نتیجه‌ای می رسیم که مشابهات بیشتر از فرق‌های ادم‌های محلی با  کسانی که به دلیل ظاهرات دگرگون به نظر می رسند، است. رقص‌ها اشتراک می دهند و مرا به یک دیگر نزدیکتر می کنند. ازت ، گئورگی ، سپسگزاریم که انقدر ماهرانه این را به ما یادآوری کردی!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation