رقص سنتی راست برای همه

إيميليا براتانوفا

روز بیست و سوم ماه می در مدرسه رقصی "مُنْتْفیز" رویداد هفتم از برنامه راهنمایی فرهنگی مخصوص پناهندگان و پناهجویان از سوریه، افغانستان، ایران، فلسطین، سومالی و اوکراین ، زیر رهبری مهمان ویژه این رویداد، رقص‌کننده و طراح رقص سنتی گئورگی پنایُتُو از مدرسه رقصها سنتی "شتیگلِتْس خُرُتْرُپِتْس" (سهره رقص‌کننده)  برگزار شد.


گئورگی با معرفی مختصری از خود در زمینه رقص های سنتی، عصر را آغاز کرد و با یک داستان در مورد هفت منطقه قوم نگاری با لباس و رقص‌های سنتی آن  ادامه داد. نقشه مناطق قوم‌نگاری بار دیگری ثابت کرد که فرهنگ تحمل نمی کند در میان مرزهای دولتی بسته  شود و یک نوع سرریز خاصی، طبقه‌بندی و غنی‌سازی با هر حرکت مردم در فضای جغرافیایی است.  به طور مشابه، بدون هیچ تعجبی، شرکت کنندگان عناصر را از جنبشهای نشان داده شده هم در حرکاتها و رقص های سنتی خود تشخیص می دادند.

داستانها در باره مناطق عامیانه دبروجا، رودپا و پیرین با توضیحات پوزیسیون های و انواع دست‌به‌دست‌بندی متمایزی، که برای منعکس زندگی روزانه و فعالیت ها معمولی ساکنان مناطق ذکر تلقی می شوند، توجه شنوندگان را جلب می کردند. علاوه بر این داستان، لباس مهمان مورد علاقه‌ شرکت کنندگان قرار گرفت و آنها پرسیدند اگر هنوز مردمی هست که با لباس قومی می پوشند، کجا می توانند جشنواره ها با رقص های سنتی را تماشا بکنند و روشن بود که مشتاق بودند رقص های خود را نمایش بدهند.


از آنها فهمیدیم که در سوریه همچنین مدارس برای رقص های سنتی وجود دارند و هم که رقص های سنتی همه مردم حضور،  بخش تغییر‌ناپذیر از مراسم ازدواج و جشن‌ها هستند. گئورگی با گروه، رقص سنتی تراکیه راست را، رقص سنتی دیچووا را، رقص راچنیتسا را، " نه گسترده" را که برای مراسم ازدواج بلغاری سنتی است و هم رقص سنتی دانوبی را که بلغاریها با آن از سال نو استقبال می کنیم، نشان داد و فرا گرفت. و از شرکت کنندگان چند شکل دابکه، رقص سنتی کردی "راسکو" و هم رقص های افغانی اتانگ (مخصوص قسمت شمالی کشور) و کاتاگانی (مخصوص قسمت جنوبی) یاد گرفتیم. فقط رقص سنتی راست، مشترک برای همه مناطق قوم نگاری، کلی برای همه مردم حضور نمودار شد. 


ماراتن رقصی بیش از سه ساعت ادامه یافت که بعد از آن قهرمانان(بچه‌ها) خسته بودند. برای شرکت‌کنندگان آموختن چیزها در باره فرهنگ عامه و فرهنگ بلغاری تنها چیز مهمی نبود. آنها گفتند که چیزهای بسیار در مورد یکدیگر آموخته‌اند. نهایتا هیچ اهمیتی نداشت که ایا رقص های عربی، کردی، افغانی یا بلغاری می رقصیم – هیچ کس از پیگیری گام هایی که در ریتم مشترک رویداد تسهیم شده ما، ما‌ را  از هم جدا و جمع می کردند،  رد نمی کرد.

بیشتر اکسها از این فعالیت اینجا در دسترس شما هستند

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation