مصاحبه کوتاه با اقای مارتین زاشِو

در آخر ماه ژوئن واقعه ماقبل آخرین از برنامه برای راهنمایی فرهنگی مخصوص پناهندگان و پناهجویان برگزار شد. مطلب گردش در صوفیا همراه راهنمای متخصص و کارگاه عکس‌برداری بود. اقای مارتین زاشو از انجمن ۳۶۵ خوشحال شد چالش باخبر ساختن گروه گوناگون ما را از رازهای پایتخت قدیممان، بر‌عهده بگیرد. گروه از تاریخی که با آن با کمک وی آشنا شده،‌ هیجان زده و متجب ماند. و یادداشت وی از این دیدار فراموش نکردنی در زیر می آیند:


1. میشود خود را مختصرا معرفی کنید؟ 
اسم من مارتین زاشو است. دو سال است که بخشی از انجمن ۳۶۵ هستم که گردش آزاد سوفیا، گردش آزاد پلودیو و گردش آزاد وارنا را برگزار می کند. تکلیف ما بهتر ساختن چهره بلغاریا در چشمان خارجیان ولی نیز در چشمان خود بلغاریان. الان عضو هیئت مدیریت این انجمن هستم.

2. تا اکنون با پناهجویان سروکار داشته اید.یا خیر؟
در طی سالهای اخیر ما – عضای انجمن ۳۶۵ چند تا گردش توریستی با راهنمایی به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی، مخصوصا برای پناهجویان برگزار کردیم. این گردشها با کمک همکاریهایمان از انجمن مولتی کولتی کُلِکتیو و آژانس ملی پناهجویان صورت گرفتند.

3. شما کدام انتظاری از ملااقاتتان با پناهجویان داشته‌اید ویا خیر؟ اگر داشته اید چه بوده است؟
برایم جالب بود که صوفیا را به کسانی معرفی کنم که در آن زندگی می کنند ولی که نمی دانستم تا چه حدی آن را «شهر خود» می شمارند. از امکانی که بخشی از عشق خود برای این شهر به آنها انتقل کنم، خوشحال شدم، تا آنها بتوانند آن را یه زره بیشتر دوست داشته باشند.

4. کدام چیز شما را غافلگیر کردو چه چیز از این گونه محفل به شما یادگار میماند؟
از کنجکوی بودن و سؤال‌های زیادی که شرکت‌کنندگان داشتند و همچنین میل ایشان که هر کس چیزی از کشور خودش تعریف کند،‌ خوشحال شدم . 

5. میخواهیدکه چیزی بگوید برای اشتراکنندگان، سازماندهندگان و مطالعه‌کنندگان
ویبلاک؟
باور دارم که جهانی را که می شناسیم ، جهانی‌ست که می فهمیم. همچنین باور دارم که از طریق آشنا شدن با فرهنگ‌های گوناگون، ما برای جهان بهتری می کوشیم. از امکانی که دست من داده‌اد سپسگزارم! به شما موفقیت ارزو می کنم! 

***

دوباره از اقای مرتین برای غیرت وی که با آن از گروه ما استقبال کرد و رساند، یرای لحضه‌های عالی که ایجاد کرد و برای حرفهای قشنگی که در میان گذاشت،‌ سپسگزاریم! ما نیز به وی موفقیت‌های زیاد و دیدارهای فراموش‌نکردانی با نمایندگان فرهنگهای مختلف ارزو می کنیم! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation