Фотоизложба "Спомени от непознатия дом: София"

Културна фондация А25 и галерия „Ластици” представят:


„Спомени от непознатия дом: София”

Фотографска изложба на снимки, правени от бежанци и търсещи закрила лица в София

София, 4 Септември 2014, 18.00 ч.  – Културна фондация А25 и фотографска галерия „Ластици” представят изложба от снимки, правени от бежанци и търсещи закрила лица в България. Техните автори са от Сирия, Афганистан, Ирак, Иран, Палестина и кадрите, заснети в последната една година, са запечатали лица и моменти от техния нов живот тук.

„Спомени от непознатия дом: София” не е поредната хроника на бежанския живот, а носи в себе си идеята за миналото – близко и преносимо в джобовете на несъразмерно голямото сако; но също така и елемента на бъдещето и неспирното движение, което ще превърне срещата със София в мимолетен спомен. Как изглежда домът през очите на бежанеца? И припознаваме ли тази „бежанска” София като споделено битие?

Изложбата може да бъде посетена до 14 септември 2014 г. на адрес: ул. "Герлово" 13.
Обработка и предпечатна подготовка на кадрите: Марица Колчева

«Представянето на кадрите е опит фотографиите да се асоциират с класическия тип размяна на фотографски картички или пък полароидни снимки – моментни фотографии с неголям размер, на които е оставено място, за да бъде написано личното послание. Фотографията като начин за опитомяване на непознатото, за присвояване на непознатите, чужди места, превръщайки ги в част от собствените ни спомени.”, Марица Колчева

„Спомени от непознатия дом: София” е заключително събитие на едногодишната програма за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица на Културна фондация А25. Проектът „Културна ‘адеквация’” въвлече участниците в събития, свързани с девет различни изкуства и местни културни практики в подкрепа на правото на бежанците и търсещите закрила лица на достъп до културни блага и културен живот и изразяване.

Ще ви очакваме!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation