Ad Finem

На 4 септември се проведе последното събитие от програмата за културна ориентация - фотографската изложба „Спомени от непознатия дом: София”. Нейни автори бяха участниците в проекта, които изпратиха снимки, запечатали лица, моменти и ситуации от техния живот в града.Една година след първата среща с бежанци и търсещи закрила лица програмата за културна ориентация завърши. В цифри тя изглеждаше така:
Отвъд статистиката участниците в този проект временно излизаха от обезличаващата ги категория на бежанци, освободени от предишни социални атрибути, статус и престиж. Те идваха като посланици на собствени културни кодове и практики. Програмата за културна ориентация за много от тях се оказа мост между минало и настояще, както България се оказа транзитна спирка между страната на произход и мечтаната „Европа”.
 
„Културна ‘адеквация” показа другата страна на обичайния медиен образ на зависимия, очакващ помощ и съжаление бежанец, който отежнява социалната система и изисква неприлично много от „приелата” го държава.

Вход към процеса на интеграция през културата обогатява както новодошлите, така и техните домакини в лицето на българското общество, защото „човек може да се окаже бежанец – извън родината си, но няма как да се окаже бежанец извън културата си! Културата е територия, която няма как да напуснеш, защото не толкова ти живееш в нея, колкото тя живее в теб. В този смисъл културата сама е убежище!” (Мая Ценова).

До нови срещи! Беше ни приятно!

Ина Дублекова, Кремена Христова и Емилия Братанова 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation