Ad Finem

روز چهارم سپتامبر آخرین واقع از فعالیت‌ها برای راهنمایی فرهنگی – نمایشگاه عکس‌بر‌داری به عنوان «یادگارها از مهماندار ناآشنا: شهر صوفیا» - بر گزار شد. مولفهای آن شرکت‌کنندگان در این پروژه بودند که عکسهای حافظ چهره‌ها، لحظه‌ها و اوضاع شامل زندگیشان در شهر فرستاده بودند.یک سال بعد از اولین دیدار با پناهندگان و پناهجویان برنامه برای راهنمایی فرهنگی به پایان رسید. از لاحاظ رقم اینچنین به نظر می رسید:

ی۱۱ مترجم
ی۱۱ فضای شهری
ی۸۲ شرکت‌کنندگان
ی۱۵ کشور
ی۱۱ جایزه
ی۱ رویداد عمومی پایانی
ی ۹ مولف عکسها؛ ۴۲ مولف کمیکس و تصویر؛ ۲ نفر نویسنده و شاعر غیر حرفه‌ای

ماورای آمار، شرکت‌کنندگان در این پروژه از رده شخصیت‌پاک‌کن پناهجویان بطور موقت خارج می شدند و از علامات اجتماعیی،‌ موقعیت و شهرت سابق آزاد می شدند. آنها به عنوان نمایندگان رسوم و عملها فرهنگی خود تشریف می آوردند. برنامه برای بسیاری پلی بین گذشته و آلان شد، همان مثل بلغارستان که جایگاه استگاه در راه بین وطن و اروپای رویاها قرار گرفت.

در تصور عمومی پناهجو در رسانه‌ها او وابسته به سیستم کمکهای اجتمایی است و منتظر مداد و  ترحم است و از کشوری که او را «قبول کرده است» بیش از حد در‌خواست دارد. شایستگی فرهنگی روی دیگر این تصور را نشان داد.

ورود به روند ادغام از طریق فرهنگ هم به بخت نوآمده هم به بخت مهماندار می آفزاید چون  «ادم می تواند بیرون از وطن خود پناهجو شود ولی روشی ندارد که پناهجو خارج از فرهنگش شود! فرهنگ فضای‌ست که نمی توانی آن را ترک کنی چون بیش از اینکه تو دز آن زندگی می کنی، تو فضای زندگی خودش هستی. در این معنی خود فرهنگ پناهی است!»  (خانم مایا تسنووا)

به امید دیدار! خوشحال هستیم! ی
اینا دوبلکوا، کرمنا حریستوا و امیلیا براتانوا 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation