Събития / Events

Предвидените събития по програмата за културна ориентация включват:


 • През октомври участваме в комикс работилница с разкази от интересни аниматори за уличното изкуство в България.
 • През ноември посещаваме театър, надникваме зад кулисите и гледаме постановка.
 • През декември се потапяме в духа на социалните порядки в страната.
 • Януари месец ни събира на чай и четене на любими стихове и разкази в компанията на български писател.
 • През февруари гледаме две кино прожекции, последвани от разказ за филми от Близкия Изток и Северна Африка.
 • През март посещаваме два музея и чуваме разказ за българската история.
 • Април месец ни събира на събитие с музика и народни танци.
 • Май месец правим обиколка на София.
 • Юни месец завършваме с фотоизложба на направени от бежанците снимки.
***
The planned activities within the cultural orientation programme include:


 • In October refugees participate in a comics workshop and hear stories about Bulgarian street  art told by interesting artists.
 • In November we visit a theatre, peep behind the curtain and watch a performance.
 • In December refugees immerse in the spirit of social habits in Bulgaria.
 • January brings us together for a cup of tea and а literary reading of our favourite poems and short stories in the company of a Bulgarian writer.
 • In February we go to the cinema and watch two films, followed by stories about movies from the Middle East and North Africa.
 • In March we visit two museums and hear a story about Bulgarian history.
 • April takes us to an event devoted to music and folklore dances.
 • In May we go on a sightseeing tour of Sofia.
 • In June we conclude with a photo exhibition of pictures taken by refugees.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation